Duty Manager til Rampeafdelingen

Apply now

Salary band:
Location: Denmark
Job type: Permanent
Aircraft type:
Contact:
Sector: Operations
Job Role:

DUTY MANAGER TIL RAMPEAFDELINGEN

Menzies Aviation er en af verdens største leverandører af groundhandling ydelser. Vi leverer ydelser til passagerer, rampe og fragt for flere af verdens førende flyselskaber. Vi beskæftiger mere end 20.400 medarbejdere, som betjener mere end 500 luftfartsselskabers kunder fordelt på 151 lufthavne i 30 lande. Medarbejderen er hjertet i vores virksomhed og nøglen til vores succes. Vi søger energiske, innovative og dynamiske individer til virksomheden, som på trods af sin størrelse, vægter sine kerneværdier og rødder som et familieforetagende højt.

Til vores station i Københavns Lufthavn Kastrup, søger vi dygtige og motiverede driftsledere, der skal indgå i teamet af Duty Managers i vores Rampeafdeling. Jobbet er med skiftende arbejdstider over døgnets 24 timer, og vi er i drift året rundt. Det er derfor vigtigt at vores kommende kollegaer, samt deres bagland, er afklarede med dette.

Opgaverne består primært i at disponere og allokere rampe-personale og materiel, og sikre at de rette medarbejdere varetager de mange forskellige opgaver, som ved flyankomster og afgange hører under rampeafdelingens ansvarsområder.

Som Duty Manager vil du have ansvar for at sikre, at opgaverne på dagen løses rettidigt, korrekt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt, og at ressourcerne disponeres lønsomt, optimalt og til kundernes tilfredshed. Yderligere vil du som Duty Manager have det overordnede personaleansvar på dagen.

JOBINDHOLD

Med reference til Deputy Ramp Manager/ Ramp Manager bliver de primære arbejdsopgaver flg.:

* Ansvarlig for planlægning af arbejde for portørerne ved flyankomster og afgange, med stort fokus på at drive operationen effektivt.

* Daglig personaleledelse af og sparring med portørerne – herunder sikring af, at mandskabet møder rettidigt, overholder gældende retningslinjer og procedurer, særligt i forhold til sikkerhed for mandskab og materiel

* Den daglige kontakt til vores kunders repræsentanter pr. telefon og mail og ligeledes kontakt til lufthavnen og øvrige samarbejdspartnere.

* Gennemføre pålagt rapportering rettidigt, herunder daglig rapport, personalefiler og udfyldelse af overtidsdokument.

* Registrering af arbejdstid i særligt tidsregistreringssystem.

Det er medarbejderne i rampeafdelingen, der varetager den fysiske håndtering af opgaven ved flyankomster og afgange. Det er ofte forbundet med korte deadlines, og vores kunder stiller store krav til on time performance, hvilket igen stiller krav til Duty Managers om, at være skarpe i koordineringen af de opgaver, som tildeles portørerne. Udover at drive operationen i dagligdagen har Duty Managers personaleansvar, herunder afholdelse af personalemøder, kommunikere og udstikke regler og retningslinjer, sikre at mandskabet overholder disse, give påtaler, advarsler, ris og ros mm. i forhold til portørerne. Ved rekrutteringer og afskedigelser er Duty Manageren også inddraget.

Duty Manageren arbejder tæt sammen med kolleger i tilsvarende stillinger i Passagerafdelingen og i Operations om, at drive den daglige operation af afgående og indkomne fly.

PROFIL

Vores kommende kollegaer i denne position kommer fra en lignende stilling gerne med en baggrund som (mellem-) leder i f.eks. forsvaret eller politiet. I stillingen som Duty Manager er det afgørende, at man er bevidst om lederansvaret der følger med, og det er en forudsætning, at man er i stand til at holde mange bolde i luften og samtidig levere service af høj kvalitet.
Personerne vi søger har gennemslagskraft, er målrettede og systematisk anlagte, og evner at prioritere imellem flere opgaver, med kort varsel.
Vi har behov for dygtig kommunikatorer, både i skrift og tale på dansk og engelsk.
Derudover er det i rollen vigtigt, at man er empatisk, udadvendt og imødekommende.

Kandidater der kommer med relevant baggrund fra lignende stilling og med en lederuddannelse, vil være foretrukket. Kendskab til driften i en lufthavn vil være en fordel, men ikke et krav, og der vil blive gennemført en grundig oplæring, inden man indgår i driften.

Det er et krav, at man kan fremvise en ren straffeattest, er flydende i skrift og tale på dansk, at man føler sig helt fortrolig med at kommunikere på engelsk, og har kørekort.

Vi kan tilbyde en spændende og alsidig arbejdsplads i et internationalt miljø, hvor to dage aldrig er ens. Man vil blive en del af et godt team med gode kollegaer, der passer på og hjælper hinanden. Vi har en arbejdsplads med en god og uhøjtidelig stemningen og der er plads til humor i hverdagen.

Vi ser frem til at høre fra dig!

Ansøgninger modtages kun ved at benytte linket i denne annonce.

Der vil blive afholdt samtaler løbende, hvorfor stillingerne kan være besat inden ansøgningsfristen udløber. Interesserede ansøgere opfordres derfor til at ansøge snarest.
Tiltrædelse snarest, dog senest 1 maj 2018.
Ansøgningsfrist: 2 marts 2018.


Please apply via the Apply button
Apply for this job

CV (optional):